TUNHALLA

Indkaldelse til TUNHALLA generalforsamling d. 28 januar 2023 kl. 12 – 14.30
Sted: Tunøfærge der ligger i Hou havn.

§ 5. Generalforsamling
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den årlige generalforsamling finder sted i januar kvartal, og foreningens medlemmer indkaldes pr. mail/sms med mindst en måneds varsel, og det annonceres på TUNHALLAS Hjemmeside og Tunø avis. 

Den ordinære generalforsamling indeholder mindst følgende punkter: 

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent. (referatet underskrives af referenten og dirigenten).
3. Årsberetning ved Formanden og regnskab ved Kasseren.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Orientering og fælles snak mellem TUNHALLA bestyrelse, Tunøudvalgene og medlemmerne om året der gik                               samt det kommende år.
6. Valg af bestyrelse, suppleanter, revisor samt revisorsuppleant.
7. Indkomne forslag.
8. Evt.
9. Oplæsning og godkendelse af referat. 

Forslag til punkt 6 skal være bestyrelsen i hænde tre uger før generalforsamlingen.
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Tunhalla er en forening til fremme af kendskabet til vikingelivet. Vi er knyttet til Tunø hvor vi synes at tingende går op i en højere enhed bestående af alle elementerne.


Vi holder et vikinger træf i uge 28 hvert år der slutter med et marked i weekenden.


Ude over det har vi workshops i løbet af året.

Med tiden vil vi gerne udvide projektet med en vikingelandsby liggende et sted på Tunø.

Veloverstået workshop den 28. - 29. maj 2022

Vi har modtaget Støttet af Odder Kommunes kulturpulje til fremstilling af vikingdragter af hør og uldstoffer med underviser Amanda Axelsen.

Vi ser frem til en herlig workshop nr. 2 lige før efterårsferien til mere fremstilling af vikingetøj og dragter

Her er uge 28 spændende hvor vi afvikler et vikingtræf og kig ind i Facebook ”viking Tunhalla” gruppen.Se alle aktiviteter her


FOTO: MOGENS MØLLER OLESEN

FOTO: MOGENS MØLLER OLESEN

Den oprindelige ide.

En viking boplads med aktiviteter som håndværk i træ, jern, garn til madlavning og kursus aktivitet med private lærere til institutioner i alla aldre.

Dyrehold og markeder med boder og musik, noget vi har set flere steder og med stor succes. Ideer der støt og roligt kan udvikle sig over tid i samråd med Tunø Erhvervsliv. 

Forening med CVR. nr.

Hvor er det fantastik at nu er Tunhalla blevet en rigtig godkendt forening med CVR. nr.

Så nu skal vi til at søge penge, så vi kan lave en flot lejr på Tunø til sommer med en masse livlige vikinger.

Jens Christian Worm Gotfredsen har både været i radioen på P4 østjylland og i avisen for at fortælle om projektet.

Tunhalla blev også omtalt i de regionale nyheder på P4.

Link til Stiften: https://stiften.dk